Bygget av nya vägen mellan Halls kyrka och Hallshuk 1938-1939. Bilden är troligen tagen mot söder ca 1000 meter SV om Hallshuk. Fotograf okänd