Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Telefonen

När telefonen kom till Hallshuk

Omkring år 1911 fick fyren vid Hallshuk socknens första telefon. Den var ansluten till Lärbro växelstation.

Mellan telegrafverket och Hallshuks fyr upprättades den 16 juli 1910 ett kontrakt som innebar att förutom tjänstetelefon för fyren skulle även allmänheten kunna ringa och ta emot samtal på den uppsatta telefonapparaten vid fyrplatsen under tider då telefonstationen i Lärbro hölls öppen.


Här låg den första manuella växeln i Hall

När linjen mellan Hallshuk och Lärbro växelstation var klar att tas i bruk är oklart, men i 1913 års telefonkatalog redovisas att Hallshuks fyr har telefonnumret Lärbro 2.

Mellan fyren på Hallshuk och Kappelshamn gick telefonlinjen utmed kusten, sedan fortsatte linjen längs vägen och anslöt till telefonväxeln i Lärbro.

När fyren avbemannades 1932 flyttades telefonen ner till vågboden i Hallshuks fiskläge. Telefonnumret hit var Kappelshamn 2b.

Från ett protokoll fört vid årets första ordinarie kommunalstämma den 17 mars 1926 beslöt man att en telefonledning skulle sättas upp från Hangvar till Hall.

I Gotlands telefonkatalog år 1928 redovisades att Halls kommun hade telefonmummer Hangvar 8.

Någon större tillströmning av abonnenter blev det inte i Hall, men i början på 1930-talet blev det behov av en växel i socknen. En ny växel öppnades år 1935.

När man skulle öppna telefonväxeln fick man inte tag på någon stationsföreståndare. Telegrafverket beslöt då att sätta upp en halvautomatisk växel. Det var en ny konstruktion för högst 10 abonnenter med en förbindelse till en manuell station. Stationen drevs med torrelement eftersom Hall saknade elektricitet.

Man lyckades få tag på en stationsföreståndare 1938. Då byttes den halvautomatiska växeln ut mot en manuell växel.