Protokoll från utauktioneringen av kapellets inventarier 1898