Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Väderprognoser

De första väderprognoserna

De första väderprognoserna

Fullmånen går upp bakom hamnberget

Förr när man var ute på fiske fick man helt lita på sina egna iakttagelser och beräknade färändringar av vädret. Det gällde att kunna tolka olika tecken på himmel och hav, det var livsnödvändigt för fiskaren. Han iakttog molnen, månen, strömmar och vindar.

Fiskarna hade fram till mitten på 1920- talet inte hjälp av någon väderleksrapport i radio med sjörapport och stormvarning. Fiskaren fick själv studera vädertecken och väderuttryck och därav dra slutsater om hur väderläget kom att utveckla sig de kommande dagarna. Säkert var deras vädertecken nedärvda sedan generationer.

Månen: Finns det en stor ljus ring omkring månen betyder det regn och blåst inom tre dygn.

Nattvägg: På kvällen står en mörkblå molnvägg stadigt i nordväst och bådar gott väder över natten.

Regnbågen: Då regnbågen syns blir det regn följande dag också.

Hägring: Hägrar Gotska Sandön blir det väderomslag inom tre dygn, nordlig vind och blåst.

Väderleksrapporten

Den 19 september 1924 sändes den första väderleksrapporten i radio. Det var enbart Stockholms lyssnare som kunde höra väderleksutsikterna för det kommande dygnet. Rapporten sändes kl 12.45. År 1925 utökades väderleksrapporten till 2 sändningar per dygn, kl 12.30 och 21.30. Vid 1930-talets början hade väderleksrapporterna många tusen lyssnare och fiskarna på Hallshuk kunde lyssna på sjörapporter med stormvarningar från slutet av 1920-talet.