Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Norrbysstigen

Norrbysstigen


Norrbysstigen - skön promenadstig
Lilla rummet

Norrbysstig är en gångstig som sträcker sig från Hallshuk till Norrbysgårdarna i den östra delen av socknen. Stigen används inte längre av folket i Hallshuk mer än för promenader på den del av Hamnberget som ligger närmast fiskeläget.

Stigen går upp på Hamnberget i anslutning till fastigheten Hall Hallshuk 712 (Wikells fastighet). När man gått några hundra meter på stigen kommer man fram till en öppning i skogen där flera stigar möts. Platsen kallas för "Lilla rummet". Öppningen i skogen var förr ett bra harpass. Stigen fortsätter mot Norrbys och sträcker sig söder om Sojdesvät och efter cirka 2500 m kommer man till Norrbysgårdarna.

Janssons stig

Folk från Hallshuk som hade ärende till någon av Norrbysgårdarna gick alltid Norrbysstig eftersom det var närmaste vägen. Förr körde man även med hästskjuts på stigen. De gamla på Hallshuk kallade även stigen för Janssons stig.

När man på 1920- och 1930-talet skulle köra med bil upp på Hamnberget var det inte alltid bilen orkade köra upp den vanliga vägen på grund av den branta backen. Man fick då köra upp på Hamnberget i Norrbysstigens vägsträckning. När man kom upp på Hamnberget fanns en körväg fram till Klivet.

Var det översvämmning eller mycket snö på den vanliga skolvägen förbi Medebys gårdar gick man Norrbysstig fram till Norrbys och därifrån fram till skolan. På Norrbysstig var markerna alltid torra, vintertid var det i regel ett jämt snötäcke och begränsad drivbildning.