Hem

Hallshuk förr och nu

Fisket

Kapellet

Hamnen

Fyren och lotsar

Vägar och stigar

Naturen

Fiskemuseet

Fiskemuseet


Fiskemuseet - exteriör

Lars-Ove Lundberg

En av strandbodarna i Hallshuks hamn är sedan 2011 inredd som fiskemuseum.

Det är Hallshukbon och fiskarsonen Lars-Ove Lundberg som har samlat gamla fiskeredskap, bilder, tidningsurklipp m m som han vill spara för eftervärlden.