Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Medebysvägen

Medebysvägen (Skolvägen, Mybbesvägen)


Medebysvägen strax söder om Jännklint idag

Mybbesvägen var den närmaste vägen från Hallshuk till Halls kyrka, där också skolan låg. Vägen gick från Hallshuk förbi Jännklint och öster om nuvarande allmänna vägen fram till Medebysgårdarna. Därifrån gick vägen fram över Bruten (en våtmark) och söderut förbi Medebys kalkugn och därifrån fram till Halls kyrkby.

Vägen kallades även skolvägen eftersom skolbarnen från Hallshuk gick den här vägsträckan till Halls folkskola varje dag under läsåret. Vägsträckan mellan Hallshuk och Hall folkskola är 5 km och här gick skolbarnen den långa skolvägen morgon och kväll. Under den mörka årstiden gick man hemifrån när det var mörkt och återvände till hemmet på eftermiddagen under mörker. Även i regn och snöoväder var man tvungen att lämna hemmet för att fullgöra sin skoldag 5 km längre bort. Särskilt för de yngre eleverna i de lägre klasserna var det säkert påfrestande att dagligen vandra sammanlagt 10 km mellan hemmet och skolan. Under nederbördsrika tider med våta marker fick man gå andra vägar som var längre men torrare.

Grindar vid Mybbesvägen: På vägsträckan mellan Hallshuk och Halls kyrka fanns förr nio grindar som skulle öppnas och stängas när man färdades vägsträckan fram.

Normans grind: Första grinden från Hallshuk stod utanför Normans fastighet.

Nannys grind: Grinden stod en liten bit söder om fastigheten Hall Hallshuk 1:19. Nanny var gift med Kalle Andersson som var lots och bodde på fastigheten.

Hedhagsgrind: Hedhagsgrind stod vid första backen strax söder om Haruddsvägen.

Rödgrind: Rödgrind stod cirka 100 m söder om "Jänn-Käldä". Grinden var rödmålad.

Grindar vid Medebys gårdar: Vid Medebys låg tre gårdar och det fanns antagligen två eller tre grindar här, en grind vid varje gård.

Bruten: Bruten är en våtmark som ligger cirka 150 m söder om Medebys gårdar. Här stod förr en grind.

Grind vid Medebys kalkugn: Grinden stod vid Medebys kalkugn som ligger cirka 700 m nordost om Halls kyrka. Delar av grindstolpen finns kvar.

Tildas grind: Tildas grind stod i anslutning till Hall prästänge vid den stora eken.