Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Likvägen

Likvägen

Likvägen är ett märkligt namn på den enskilda väg som går genom den östra delen av området som ligger mellan Hallshuk och Halls kyrka.


Likvägen mynnar ut på hamnberget vid Sojden

När Medebysvägen förbi Medebysgårdarna var oframkomlig på grund av översvämmning och snödrivor så utnyttjade man Likvägen, som hade en betydligt torrare vägmiljö. Vintertid hade den i regel ett jämnare snötäcke som gjorde genomfarten enklare. Vägen trafikerades med hästskjuts och bil fram till år 1939 då den nya allmänna vägen till Hallshuk öppnades för trafik.

Vid begravning körde och gick man alltid Likvägen från Hallshuk till Halls kyrka. Vägsträckningen gick från Hallshuk österut upp på Hamnberget förbi fyren och Klivet fram till Sojden. Från Sojden går vägen vinkelrätt mot strandlinjen in i skogen öster om Sojdsvät fram till Norrbysgårdarna. Från Norrbysgårdarna gick vägen den nuvarande vägsträckan fram till Halls kyrka.

Klivet är ett ras som inträffat i den cirka 30 m höga kustklintens gräns mot havet. Platsen ligger cirka 350 m sydost om fyren. Sojden ligger cirka 800 m sydost om fyren och är platsen där kustklinten slutar och går över i strandvall. Från Sojden och fram till Västö gård går kalkstensklinten cirka 150 m från strandlinjen och in i landet.

På vägsträckan från Hallshuk via Fyren, Klivet, Sojden, Norrbysgårdarna och fram till Halls kyrka fanns förr sju grindar som skulle öppnas och stängas när man färdades vägsträckan fram.

Grind vid Klivet: Gränsen mellan Medebys och Norrbys ägor gick ungefär vid Klivet och här stod förr en grind.

Sojdsgrind: Här vid Sojdsbacken stod förr en grind. Härifrån gick även en stig fram till Västö gård. Stigen gick en bit inne i skogen och slingrade sig fram uppe på klinten.

Stenpelargrind: På vägsträckan mellan Sojden och Norrbysgårdarna stod Stenpelargrind cirka 1 km från Sojden. Två stenpelare var upplagda som en kallmur av kalksten och stod på båda sidor om vägen och höll upp grinden som förr stod här. Pelarna hade en storlek av 1,2 m i fyrkant samt var två meter höga. En stenpelare står kvar i dag.

Grind vid Norrbysgårdarna: Grinden stod där gårdsutfartena ansluter till den enskilda vägen. Den ena grindstolpen är en kallmur av kalksten som står kvar än i dag.

Grind vid Sandåkern: Sandåkern ligger mellan Norrbysgårdarna och kyrkänget och här stod förr en grind.

Tildas grind: Tildas grind stod i anslutning till Hall prästänge vid den stora eken.