Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Labyrinten

Labyrinten på hamnberget

Circa 150 m väster om fyren på hamnberget ligger en labyrint insprängd bland martallar, slånbuskar och enar.


Spring i labyrinten

Minst två versioner finns om labyrintens tillkomst:

1. Enligt Sten Sandelin i Visby byggdes labyrinten i slutet av 1890-talet hans far, Nils Sandelin, född 1876. Nils Sandelin var son till Jacob Sandelin, fyrvaktare i Hallshuk 1891 - 1905. (Uppgift från Harald Barnholdt, 1911-1996, sommarboende i Hallshuk som forskat mycket kring Hallshuks historia.)

2. Enligt Dagny Jansson (1919 - 1995), född och uppväxt i Hallshuk, byggdes labyrinten som tidsfördriv av militär personal som låg stationerad på hamnberget under första världskriget. (Uppgift från webredaktören efter samtal med Dagny Jansson på 1970-talet.)