Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Klockstapeln

Klockan:
Diameter 41,5 cm
höjd 40 cm
vikt 42 kg
tonanalys C3 + 20c

Klockstapeln 


Klockstapeln

Vid ett besök på Hallshuk den 20 juli år 1958 uttryckte biskop Algot Anderberg önskemålet att en klockstapel skulle uppföras där till året därpå då det var 10 år sedan kapellet invigdes. Kyrkoherde Sven Stibe, verksam i Hall - Hangvar pastorat, fick i uppdrag att organisera byggandet av en klockstapel.

Vid sammanträde med kyrkorådet den 2 september 1959 meddelade ordföranden att invigningen av den nya klockstapeln på Hallshuk skulle förrättas av biskop Anderberg söndagen den 13 september 1959.

Klockstapeln byggdes av fiskaren och båtbyggaren Gösta Norman som var född och uppvuxen på Hallshuk. Den invigdes söndagen den 13 september 1959 av biskop Anderberg.

Biskopen hoppades i sitt invigningstal "... att den nya klockan skulle bli till rik välsignelse för bygden".

Klockan hängde i Hangvars kyrka några decennier in på 1900-talet som lillklocka bredvid storklockan. Lillklockan tillverkades 1833 och påstås ha varit kyrkklocka på S:t Olofsholm i Hellvi.

Runt 1900 fungerade den som gårdsklocka på Ihre, därefter vid Kyrkebols och skänktes sedan till Hangvars kyrka. Idag hänger lillklockan i stapeln vid Hallshuks kapell.

Inskription i klockan: "GJUTEN AF S.CH. GRÖNVALL I STOCKHOLM 1833".