Hem

Hallshuk idag

Hallshuk förr

Kapellet

Hamnen

Fisket

Fyren

Lotsväsendet

Vägar och stigar

Naturen

Klockstapeln 


Klockstapeln i augusti 2011 

Vid ett besök på Hallshuk den 20 juli år 1958 uttryckte biskop Algot Anderberg önskemålet att en klockstapel skulle uppföras där till året därpå då det var 10 år sedan kapellet invigdes. Kyrkoherde Sven Stibe, verksam i Hall - Hangvar pastorat, fick i uppdrag att organisera byggandet av en klockstapel.

Vid sammanträde med kyrkorådet den 2 september 1959 meddelade ordföranden att invigningen av den nya klockstapeln på Hallshuk skulle förrättas av biskop Anderberg söndagen den 13 september 1959.

Klockstapeln byggdes av fiskaren och båtbyggaren Gösta Norman som var född och uppvuxen på Hallshuk. Den invigdes söndagen den 13 september 1959 av biskop Anderberg.

Biskopen hoppades i sitt invigningstal "... att den nya klockan skulle bli till rik välsignelse för bygden".

Klockan var från början troligen en skepps- eller gårdsklocka, men blev vid ett senare tillfälle skänkt till Hangvars kyrka. Eftersom klockan inte användes där flyttades den till den nyuppförda klockstapeln på Hallshuk.

Klockan i klockstapeln: Klockans diameter är 41 cm, höjd 40 cm och vikt 42 kg.

Inskription i klockan: "Gjuten af S.CH. Grönvall i Stockholm."