Kapellet 29 juni 1912 Foto: Ernst Hellgren. Fotot förvaras i kapellet