Nyinvigning av Hallshuks kapell den 31 juli 1949.
Emma Lindberg, Medebys, och biskop Gunnar Hultgren vid nyinvigningen av Hallshuks kapell den 31 juli 1949. Foto: Margareta Beckman