Nyinvigning av Hallshuks kapell den 31 juli 1949.
Kyrkoherde Erik Gryberg på trappan till Hallshuks kapell vid nyinvigningen den 31 juli 1949. Foto: Margareta Beckman.