Hem

Hallshuk idag

Hallshuk förr

Kapellet

Hamnen

Fisket

Fyren

Lotsväsendet

Vägar och stigar

Naturen

Kapellet idag

Bröllop
Bröllop i kapellet sommaren 2011

Det är en fantastisk tillgång för Hallshukborna att detta levande och välbesökta kapell finns bevarat.

Sommartid vigs många brudpar i kapellet - nära havet och med utsikt mot horisonten där himmel och hav möts - många föräldrar låter också döpa sina barn här.


Vykortet finns att köpa i kapellet    

Mest sommartid hålls flertalet gudstjänster och musikgudstjänster. Många besökare, både bofasta och turister, kommer då till Hallshuk för att höra klockan ringa samman till de alltid välbesökta arrangemangen. Kapellet är öppet året runt för besök och enskild andakt.