Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Kapellet idag

Kontakt:
Norra Gotlands pastorat
Tel: 0498 - 22 51 25

Kapellet idag

Bröllop
Bröllop i kapellet sommaren 2011

Det är en fantastisk tillgång för Hallshukborna att detta levande och välbesökta kapell finns bevarat.


Vykortet finns att köpa i kapellet

Sommartid vigs många brudpar i kapellet - nära havet och med utsikt mot horisonten där himmel och hav möts - många föräldrar låter också döpa sina barn här.

Mest sommartid hålls flertalet gudstjänster och musikgudstjänster. Många besökare, både bofasta och turister, kommer då till Hallshuk för att höra klockan ringa samman till de alltid välbesökta arrangemangen.

Kapellet är öppet året runt för besök och enskild andakt.