Hem

Hallshuk förr och nu

Fisket

Kapellet

Hamnen

Fyren och lotsar

Vägar och stigar

Naturen

Kapellet

Hallshuks kapell

Hallshuks fiskekapell är granne med Östersjön och beläget i en av Gotlands vackraste kustmiljöer. Kapellet ligger på en platå ovanför fiskeläget och bjuder på en vidunderlig utsikt mot horisonten där hav och himmel möts. Fiskeläget nedanför ligger direkt i havsbandet och är inramat av det mäktiga Hamnberget som är cirka 30 m högt och med en klintkust som stupar rakt ner i havet. Klockstapeln står strax söder om kapellet och i den hänger Hangvars lillklocka som ringer till samling. Förr kallade man samman folk i Hallshuk till gudstjänst genom att slå på en trumma. Trumman finns idag bevarad på Gotlands Fornsal.


Kapellet i vinterskrud

Redan på 1550-talet finns dokumenterat att det bedrevs fiske på Hallshuk. När Gotland blev svenskt 1645 lät den djupt religiösa drottning Kristina uppföra kapellet för de gästande fiskarna, därför kallades fiskeläget för ett kronofiskeläge. I en hamnrätt fastställd av länsherren Holger Rosencrants 1639 heter det om kyrkoplikten:

"Den som försummar sin Kyrkoingång eller Predikan, vare sig sockenman, Borgare eller annan fiskare, in- eller utländsk, utan att han är på sin sotesäng eller annat lageligt förfall, bothe till den fattige 6 mark silvermynt."

Kapellet är omnämnt första gången 1690 i samband med garnströmmingsfiske. Tre gånger om året samlades då fiskare från andra platser till fiske i Hallshuk. Första gången var tidigt på våren, andra gången mellan 1 maj och till cirka 8 dagar före midsommar och tredje gången från 24 augusti och till allhelgonadagen. Enligt professor Lithberg "... drog Visbyfiskarna i 30 båtlag med kvinnor och barn till Hallshuk på fiske". Även kyrkans män var då på plats. Kyrkoherden i Hangvar predikade 2 söndagar i kapellet, den tredje söndagen förrättades gudstjänsten av stadskaplanen i Visby.

Mer om kapellet i Bertil Brynolfs "Hallshuks fiskekapell".