Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Kapellets interiör


Orgelns pipor

Orgelns disposition
Regal 8'
Gedackt 8'
Principal 2'
Rörflöjt 4'
Sifflöjt 1 1/3'
Bihangspedal

Kapellets interiör


Interiör

Altaret och altarskranket är nya. Altartavlan däremot är från 1300-talet och i gotisk stil. Tavlan är målad med Gustav IV Adolfs namnchiffer. Enligt PA Säve har den tillhört Hangvars kyrka men en licenciat Lundmark påstår att altartavlan ursprungligen tillhört Elinghems kyrka. När Elingshem kyrka ödelades kom altaret enligt Lundmark till Fleringe kyrka och därefter år 1949 till Hallshuks kapell.

Prediksstolen är från år 1601 och är ursprungligen gjord för Fårö kyrka, men Fåröborna överlämnade den som gåva till Hallshuks kapell. Det har nog spelat en viss roll att Fåröborna vid sina vidsträckta fiskefärder ofta stannade till vid Hallshuks fiskeläge och då deltog i gudstjänsterna där.

Under tiden som fiskarekapellet låg öde förvarades predikstolen från Fårö i en materialbod vid Halls kyrka, men återtog efter renoveringen sin plats i kapellet. Predikstolen bär tre kyrkvärdars namn från Fårö, Jacob Nors, Rasmus Gasemora och Christoffer Hemma. Jacob Nors namn står först i namnförteckningen på den stora kutatavlan som hänger i Fårö kyrka och påminner om den stora händelsen där år 1603.

På väggen till vänster om altaret hänger en tavla av konstnären Olle Hjortzberg. Gotlands Hemslöjdsförening svarade till stor delför textilierna, altarduk, antipendium, tyg till knäfallspall och dynor kring altarskranket.


Altartavlan

Predikstolen

Inspirerad av psaltarpsalmen 107:29-31 skapade Åsa Martinsson altarbrunet 1981.

Orgeln kommer från Lummelunda kyrka. Den byggdes på 1950-talet av Åkerman & Lund, Knivsta och flyttades 1988 från Lummelunda till Hallshuk.

Enligt kyrkostämma i Halls församling den 4 oktober 1952 förelåg ett erbjudande från Lantbruksnämnden till Halls församling om inköp av ett markområde till Hallshuks kapell. Rådet beslöt föreslå stämman om inköp av det föreslagna markområdet. Medel för betalning togs ur kyrkans restaureringsfond och återbetalades med utdebiterade medel under år 1954-55. Den 2 september 1953 stod kapellet så till sist på egen mark med Halls församling som lagfaren ägare. Fastighetens areal: 1240 m2.