Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Hjälpmedel

Hjälpmedel


Detalj ur 1959 års sjökort
Handlodet

Det första hjälpmedlet vid navigering i okända farleder var handlodet, vilket var känt av våra förfäder redan under den tidiga vikingatiden.

Kompassen

Kompassen togs i bruk redan under 1400-talet, men detta viktiga navigeringsinstrument kom ganska sent att ingå i utrustningen på Nordens fartyg. Redan under senare delen av 1500-talet finns bevis på att översegling av Östersjön kunde ske utan kompassen som vägvisare. I början på 1600-talet introducerades kompassen i Sverige och i skeppshandlingar finns redovisat att det i Stockholm fanns en kompassmakare år 1617. I trånga och grunda farleder var kompassen ett mycket viktigt instrument för lotsarna.

Sjökortet

År 1644 gav Johan Månsson ut ett sjökort över Östersjön, Finska viken, Bälten, Kattegatt och Skagerack. Jämfört med nutidens sjökort utgjorde det en skissartad framställning av farvattnen, men enligt den tidens begrepp var det en utmärkt handling. Femtio år senare gav kapten Peter Gedda ut en atlas med sjökort över farvattnen som omger vårt land. I början på 1800-talet utgavs amiral Gustav af Klints sjöfartsbok med general- och kustkartor av mycket hög kvalitet. Kartorna var mycket lika 1930-talets utgåvor.

Fler historiska kartor över Gotland finns på Tjelvar.se och på lantmäteriets hemsida.