Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Hallshuks hamn


Sommar i hamnen

Hallshuks hamn

Begäran om ny hamn

Enligt en artikel i Gotlands Allehanda i november 1925 skriver fiskaren Harry Friberg till Länsstyrelsen i Gotlands län och begär bidrag till en hamnanläggning. Kungl. Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen skriver till Halls kommunalstämma med begäran om yttrande om företagets behövlighet. Stämman svarar följande:

"Med anledning av att Hallshuks hamnförening sökt stadsbidrag för anläggning av en mindre hamn vid Hallshuk hade från Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen inkommit en skrivelse med anhållan att stämman måste avgiva yttrande om hamnbyggnadsföretagets behövlighet, lämplighet och nytta, och ansåg stämman att nämnda hamnbyggnad är såväl både behövlig, lämplig som nyttig."
Utbyggnad av fiskehamnen år 1927

Hamnbygget 1927 

Hamnen - 1930- eller 1940-tal.   Länk till originalfotot

Hamnen idag sedd från hamnberget

Hallshukfiskarna fick sin hamn utbyggd och upprustad efter att Länsstyrelsen tillstyrkt stadsbidrag i en skrivelse till Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Bygget var kostnadsberäknat till 17000 kr och medlemmarna i hamnföreningen fick satsa 1700 kronor, resterande 15300 kronor fick man i stadsbidrag. Med hjälp av frivilliga insatser och stadsbidrag stod hamnen färdig 1928 och gav plats för tio fiskebåtar.

Den nya hamnpiren byggdes ovanpå hällen som går från strandlinjen till pallkanten ca 100 m från land. Armeringsjärnen borrades ner i kalkstensberget, därefter byggde man upp formen som förankrades i hällen, sedan göt man en betongmur som skulle skydda båtarna inne i hamnbassängen.

Nya hamnen alltför grund

Hamnbygget på Hallshuk började år 1927 och avslutades år 1928. Till betongen till hamnpiren användes sten och grus från stranden. Kvaliteten blev därmed inte den bästa. Den nya fiskehamnen gav trots två vågbrytare inte tillräckligt skydd för båtarna. När två- och tremänningarna blev för små och ersattes av däckade, överbyggda och med motor utrustade fiskebåtar, visade det sig snart att den nya hamnen var för grund.