Kvinnor i Hallshuk, troligen 1930-tal. Fotograf okänd.
Från vänster:
Maria Yttergren, Anna Olofsson, Astrid Hellenberg, Ellen Pettersson, Elin Lindberg (framför) och Helga Olofsson (bakom)