Hem

Hallshuk idag

Hallshuk förr

Kapellet

Hamnen

Fisket

Fyren

Lotsväsendet

Vägar och stigar

Naturen

Vägar och stigar i Hallshuk


Karta över Halls socken från 1888

Före 1939 var vägarna till Hallshuk enskilda och sträckningen gick inte där den går idag. De allmänna vägarna till Halls kyrka gick från Tejnungs i Hangvar förbi gårdarna i Gannarve och fram till Halls kyrka, den andra allmänna vägen gick från Kappelshamn förbi Västö gård och fram till Halls kyrka, samma sträckning som i dag. Det övriga vägsystemet på Hall var enskilda vägar och såg ut som vad vi i dag kallar för åkervägar.

Äldre vägar har så gott som alltid ett namn. Detta var nödvändigt för att enkelt kunna göra resebeskrivningen enklare för resenärer. De gamla namnen är betydligt intressantare än nutidens vägnummer.

När vägarna innehöll namnet bro, till exempel "Vällbro", så visste de vägfarande att man kom att passera fuktiga och sanka marker, vilket kunde medföra förseningar och besvärliga överfarter. Under nederbördsrika tider växte behoven och kraven på säkrare vägförbindelser. Före år 1939 fanns minst tre enskilda vägar och en gångstig som gick från Hallshuk till övrig bebyggelse i Halls socken. Samtliga vägar och stigar som gick från Hallshuk till Halls kyrka och övriga gårdar i socknen hade namn som alla i trakten kände till.