Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Fyren


Kaffekalas vid fyren 1910
Länk till större bild


Fyren 1931


Fyren 1931


Pajalakurens sken sett från
hamnen en dimmig
kväll 2012

Fyren

Alldeles öster om fiskeläget uppe på det cirka 30 m höga Hamnberget står Hallshuks fyr på den yttersta klippkanten. Fyren ligger på Gotlands nordligaste udde väster om inloppet till Kappelshamnsviken. Den är cirka fem meter hög och ligger 32,5 m över havsnivån.

Hallshuk är en gammal lotsplats som lades ner 1881. Fyren uppfördes 1891 och moderniserades år 1919. I Lotsstyrelsens berättelse för 1891 kan man läsa:


Den äldsta fyren (utbygget till vänster). Fotografi 1923
"Då sydliga stormar träffa fartyg i närheten af Gotlandshamnars fattiga vestkust, pläga fartygen skydd vid öns norra ända mellan Hallshuk och Fårön. Huvudsakligen till deras hjelp är en 5:e ordningens fyr med fast sken uppförd strax söder om Hallshuks stångmärke, hvars namn den bär."

Fyren var ursprungligen byggd i ett utbygge på långsidan av fyrvaktarbostaden. År 1931 moderniserades fyren, den gamla omoderna fyren var utrustad med fotogenlampa och rotorbländare, lysvidden var 24 kilometer för det vita ljuset. Den nya Agafyren som byggdes bredvid den gamla var inrymd i en åttkantig fyrkur av järn, den monterades på en betonggrund som stod i samma höjd över havet som den gamla fyren.

Den nya fyren var försedd med Agas klippaggregat som visar blixtsken med fyra blixtar var 20:de sekund. Den gamla fyren visade rött sken över såväl Haruddsrevet nordväst om fyren som grunden norr om Saxhammars udde på Fleringelandet.


Karl Andersson vid den åttkantiga fyren. Troligen 1940-tal

Pajalakuren i dag

Den nya fyren visar grönt sken över Haruddsrevet nordväst om fyren och rött sken över grunden utanför Saxhammars udde, i övrigt visas vitt sken. År 1953 infördes elljus som ljuskälla i fyren med Daléns ljus som reserv. Samtidigt byttes den åttkantiga fyrkuren i järn ut till en så kallad "Pajalakur" i plast.


Julfirande hos fyrmästare Bäckström 1920

Fyrmästaretjänsten vid Hallshuks fyrplats drogs in den 31 januari 1931. Tillsyn av fyren kom att skötas av fiskaren Karl Andersson som var bosatt i Hallshuk. När fyren elektrifierades drog man ner en elkabel från fyren till en stolpe utanför på gårdsplanen - där blinkade en lampa som motsvarade fyrens sken - när blinkningarna upphörde var fyren släckt och Karl Andersson fick då montera in reservaggregatet till dess att elströmmen återigen kom att fungera.

Mer om Hallshuks fyr

Läs mer om Hallshuks fyr och dess fyrmästare på Svenska Fyrsällskapets hemsida eller i Bertil Brynolfs "Fyren på Hallshuk". Hallshuks fyr var också under flera år luftbevakningsstation i marinens regi. Se också en fantastisk flygbild över fyren, hamnberget och pallkanten på marinas.com.