Hem

Hallshuk förr och nu

Fisket

Kapellet

Hamnen

Fyren och lotsar

Vägar och stigar

Naturen

Fiskelägesföreningen

Hallshuks fiskelägesförening


Årsmöte

Gotlands kommun är ägare av Hallshuks fiskehamn. Den arrenderas av Hallshuks fiskelägesförening sedan år 1983. Vid Fiskelägesföreningens årsmöte den 10 juli 1982 beslöt man att begära förhandling med kommunen och erbjuda sig att överta drift och underhåll av hamn och hamnområde utan att inkräkta på allmänhetens fria tillträde.

Vidare beslöt föreningen att omedelbart påbörja byggandet av östra bryggan i hamnen och att varje båtägare skulle bidra med ytterligare 100 kr och ett dagsverke.

Mötet beslöt att båtägare har rätt till båtplats vid bryggan så länge man har båt i hamnen. När båtägaren tar båten från hamnen och båtplatsen upphör återköpes båtplatsen av föreningen för 500 kr. Båtägaren har inte rätt att sälja sin bryggplats till annan än föreningen.