Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Fiskelägesföreningen

Hallshuks fiskelägesförening


Östra bryggan...       Foto: Per Löttiger  

...renoveras 2007           Foto: Per Löttiger  
Hallshuks fiskelägesförening

Fiskelägesförening bildades 1979. Målsättning enligt paragraf ett i stadgarna:

"Föreningen har till ändamål att inom Hallshuk företräda medlemmarnas gemensamma intressen bland annat för bevarande av hamn och hamnområde i användbart skick, för bevarande av Hallshuks speciella prägel av fiskeläge och för medlemmarnas nytta och trevnad."
Hamnens ägare

Region Gotland (fd Gotlands kommun) är ägare av Hallshuks fiskehamn. Vid Fiskelägesföreningens årsmöte den 10 juli 1982 beslöt man att begära förhandling med kommunen och erbjuda sig att överta drift och underhåll av hamnen och hamnområdet utan att allmänhetens fria tillträde blir inskränkt.

Arrendekontrakt

Den 25 februari 1983 tecknades ett arrendekontrakt mellan dåvarande Gotlands kommun och Hallshuks fiskelägesförening. Föreningen ska enligt avtalet ansvara för hamnens drift och löpande underhåll.

Medlem

Som medlem kan den antas som äger eller bebor fastighet inom Hallshuk med närmaste omgivningar eller den som föreningen betraktar som gagnelig för föreningen.

Medlemsavgifter

Årsavgiften är 50:-. Båtavgiften är 250:- per år för båtägare med båt i hamnen.

Ordförande

Nuvarnade ordförande är Leif "Kula" Karlström.