Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Floran


Backtimjan
Blomma i närbild


Tulkörten
(Vincetoxicum hirundinaria) är mycket vanlig i Hallshuk.
På kalkhedar och i skogar kan man varma och soliga dagar ana dess söta, lite kväljande doft. Örten är giftig och ratas av nöt och lamm.

Floran i Hallshuk

Botaniskt eldorado

För den botaniskt intresserade är Hallshuksområdet ett eldorado. Blandningen av olika naturtyper - kalkhedar, tallskogar, myrar och havsstränder tillsammans med den kalkrika myllan gör att artrikedomen är mycket stort.

Karaktärsblommor

Vårens otroligt ymniga blåsippsblomning i tallskogarna är ett fantastiskt naturskådespel och midsommartidens prunkande blåeld bildar vissa år nästan blåa hav.


Backtimjan (Thymus serpyllum)

Blåsippa (Hepatica nobilis)

Högsommarens blomning på kalkhedarna av backtimjan, gulmåra och solvända är otrolig i sin prakt och rika doft samtidigt som vägarna kantas av täta rabatter med cikoria och väddklint.

Orkidéerna

Hallshuks stolthet bland orkidéerna är naturltigtvis alpnyckeln, som vissa år växer rikligt i den glesa tallskogen vid Harudden och i mjölontallskogen nära Västö fiskeläge. Alpnyckeln finns i Sveriga bara på Gotland, i Halls socken och i några enstaka socknar på södra Gotland. I de fuktiga grusgroparna vid Harudden växer också det mycket sällsynta gulyxnet. Andra orkidéer är till exempel rödsyssla (finns i mängd på stranden mellan Harudden och Hallshuk) och vitsyssla. På karga, torra och steniga strandvallar växer purpurknipprot, på fuktiga ställen kärrknipprot och flugblomster och nästan överallt den vanliga S:t Persnyckeln. Övriga orkidéer som kan synas är knärot (vissa år riklig väster om Västös kalkugnsruin), nästrot (vanlig i tallskogarna), salepsrot (på lite torrare ställen) och naturligtvis nattviolen (som på Gotland kallas vit S:t Hansnyckel).


Alpnyckel
(Orchis spitzelii)

Gulyxne
(Liparis loeselii)

Blåeld (Echium vulgare)
Mitt i byn vid midsommartid

Väddklint
(Centaurea scabiosa)

Cikoria
(Cichorium intybus)

Flera fotografier med blommor från bl a Hallshuk finns på siten wildflowers.