Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Fisket i senare tid

Fisket i senare tid

Hallshuk fiskeläge på 1900-talet

Fiskarna Gösta Norman, Karl Andersson och Helge Lundberg
vid fiskebodarna i Hallshuks hamn 1977

Under seklets första decennium utrustades på Gotland den första fiskebåten med motor. Antalet ökade därefter snabbt för att kulminera under första världskriget. Från början av 1900-talet och ännu fram till år 1919 fiskade man vid Hallshuk med två- och tremänningar försedda med åror och segel.År 1918 beställde fiskaren Gunnar Norman ett nybygge på 23 fot från båtbyggare Bogren i Boge, båten levererades år 1920. I båten placerade man en 4 hästkrafters 1-cylindrig Västerviksmotor. Detta var den första fiskebåten på Hallshuk och kom snart att följas av fler.

Båtar som var 23 fot långa kunde vid dåligt väder ligga kvar på Hallshuk då de drogs upp på grusburgen med spel. Båtar som var längre och tyngre var för tunga att dras upp på land. Vid dåligt väder fick därför båtarna gå till Kappelshamn eller Bläse.

Behovet av en hamn var mycket angeläget för fiskets fortbestånd på platsen. Naturlig hamn saknades vid Hallshuk, samhället är grupperat vid en öppen bukt. Höga klintar bildar mellan sydost och väst lä för vinden. Mot nordliga, nordostliga samt nordvästliga vindar är hamnen och samhället oskyddat. Att ett fiskeläge kunnat uppstå här under så ogynnsamma hamnförhållanden beror säkert på närheten till de mycket givande fiskeplatserna. Hamnen var också oftast isfri vintertid.

Fiskelägen på Gotland

Vid en inventering som gjordes år 1930 fanns det enligt P A Säve 106 fiskelägen på Gotland. Sammanlagt var 191 yrkesfiskare och cirka 1055 binäringsfiskare. Det fanns 103 däckade båtar med motor och 841 öppna båtar utan motor. Det är förvånansvärt att de flesta båtar som användes ännu på 1930-talet inte hade motor.

Torskfiske med anglar

Sportfiske från pallkanten utanför hamnen idag - Fårö anas vid horisonten

Tillgången på torsk var mycket riklig vid tiden omkring förra sekelskiftet. Tre män fiskade tillsammans och bildade ett båtlag. Båten var i regel en tremänning. Varje man medförde på fisket 4 klu, vardera med 250 krok (= anglar). Krokarna var fästade vid tafsar, som i sin tur var fastknutna på reven (linan) på bestämda avstånd. Till agn användes strömming.

Torskpilkning

Torskpilkning är en mycket gammal fiskemetod. Redan år 1515 klagade gotlänningarna hos kungen, att länsherren Jöns Holgersson lät inskriva i slottsboken på Wisborgs slott " ... att fattiga fiskare som ej hade mer än ett torsksnöre (torskpilk) skulle betala skatt till kronan". Denna beskattning har förekommit sedan medeltiden men det är oklart när den upphörde.

I dag är torskpilkning ett mycket uppskattat fritidsfiske.

Mot slutet av 1950- och början på 1960-talet var det mycket gott om torsk i torskhålen på Hallshuk. Vid slutet av 1960- och början på 1970-talet hade tillgången på torsk åter minskat något. Från 1980 och fram till 1985 var tillgången på torsk åter mycket god i Östersjön. Från 1986 och fram till i dag verkar torsken ha minskat hela tiden i Östersjön. De senaste åren har inte många torskar fångats på pilk i Hallshuk.