Hem

Hallshuk idag

Hallshuk förr

Kapellet

Hamnen

Fisket

Fyren

Lotsväsendet

Vägar och stigar

Naturen

Fisket

Redan för omkring 4000 år sedan fanns det boplatser och fiskare på Hall. Tillgången på säl, fisk och sjöfågel samt nötter, frukt och bär var säkert mycket god.

Antagligen fiskade man med metkrok, ljuster eller med enkla mjärdar och nät, man jagade även med klubba, pil och båge. Stenåldersmänniskorna använde sig säkert redan då av de goda förutsättningar som gällde för fisket vid Hallshuk. Människorna vandrade säkert längs kusten och valde sina fiskeplatser.


Jännklint och nya vägen idag

En 4000-årig grav från yngre stenåldern påträffades i mitten av 1940-talet under pågående röjningsarbete vid dåvarande Vesterby åkrar strax söder om Jännklint.

Länsantikvarien Greta Arvidsson undersökte graven och fann att det var en dubbelgrav, antagligen en man och en kvinna. De bar båda samma halssmycke av vildsvinsbetar som var genomborrade och delvis utsirade. Mellan de båda låg en stenyxa och på kvinnans bröstkorg låg en hullingförsedd benspets till ett fiskljuster. Att dessa stenåldersmänniskor varit fiskare framgår av att man funnit åtskilliga fiskben i graven. Fiskar hade även lagts ner som gravgåva. Fyndet av den här graven var av stort intresse, man hade påträffat ett okänt gravfält och skeletten och fynden var välbevarade.

Fyndplatsen ligger på västsidan av en grusås, strax ovanför en myr som under stenåldern utgjort en öppen vik av Östersjön. För den fiskande stenåldersbefolkningen var detta en idealisk boplats. Det har säkert funnits beboeliga grottor i Jännklint. Jännklint är en kalkstensklint som ligger cirka 800 m sydväst om Hallshuk.