Tre Hallshuksfiskare. Från vänster Gösta Norman, Karl Andersson och Helge Lundberg. Troligen 1977.