Lantmäteriets fastighetskarta över Hallshuk från den 14 november 2002