Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Elströmmen

När elströmmen kom till Hallshuk


Elströmmen kom äntligen 1953

Fredagen den 18 september 1953 kopplades elströmmen på i Hall och därmed fick den sista socknen på Gotland elström. Chefen för Gotlands kraftverk, överingenjör Fritz Dehnberg och hans stab, förstärkt med representanter för pressen träffades samman vid den nybyggda transformatorstationen vid Skälstäde i Hangvar där ingenjör Dehnberg kl 10:25 kopplade samman den nya högspänningsledningen från Lärbro med 6000-voltsledningen till Hall som sedan fördelade sig på fem transformatorområden i Hall. Nästan samtliga åretruntboende på Hallshuk drog in elström i sina fastigheter.

Det såg länge ut som om elektriciteten inte kunde byggas ut på Hall. Det var ont om material och pengar, men staten trädde till och tilldelade Hall som sista socken bidrag till elektrifieringsarbetet. Man hade dragit fram 11,6 km 6000-voltsledningar och cirka 10 km lågspänningsledningar.

Genom inkopplingen av ström i Hall blev den största "vita fläcken" inom Gotlands elområde utplånad. Ledningsnätet började byggas ut under 1952, det tog 25 dagar att bygga nytt ledningsnät på en km, att sätta stolpar och dra tråd kostade 6000 kr/km.

Vindmöllor

Från början på 1940-talet fanns ett antal vindmöllor som en del fastighetsägare monterade upp på sina egna tomter. Den första vindmöllan sattes upp 1941, den drevs av en propeller som satt i vindmöllans topp. Vindkraften drev en generator som laddade ett antal batterier som hade en ganska god belysningeffekt i fastigheterna.

När elströmmen kom till Hallshuk år 1953 skrotades vindmöllorna.