Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Bredbandet

När bredbandet kom till Hallshuk

Efter år av projektering och månader av grävande och fiberdragning tändes nätet äntligen upp den 29 juni 2016.

Nedladdningshastigheter på upp till 1000 Mbit/sek förväntades och dessutom TV och telefoni.

Styrelsen för Hangvar fiberförening har varit mycket aktiv och pådrivande och gjort ett enormt arbete för att bredbandet skulle komma till stånd.

Företaget IP-Only äger nätet och stod för grävning, fiberdragning och installation in i alla fastigheter.


Grävning och rördragning

Inne i trädgårdarna frästes marken upp

Nästan alla fastigheter i Hallshuk anslöts. Anslutningen skedde enligt den så kallade gotlandsmodellen, dvs alla betalar lika mycket oberoende av hur långt eller hur mycket som måste grävas.