Hem Förr och nu Fisket Kapellet Hamnen Fyrar och lotsar Vägar Naturen

-  Båtarna

Gotländska fiskebåtar

Gotlandssnipan har troligen i århundraden byggts i tre olika storlekar, tremänningen, tvåmänningen och enmänningen. Båttypen har utvecklats ur vikingatidens mycket avancerade sätt att bygga båtar. Gotlandssnipan har därför en lätt och stark konstruktion. Djupgåendet är ringa för att lätt kunna sättas i sjön och efter användning snabbt kunna dras upp på land.


Tvåmänning

I äldre fiskelägen förekom normalt inga bryggor eller hamnpirar. Båtarna landades i länningar, enkla anläggningar av sten som går vinkelrätt från stranden i vilka båten kan styras in. Ibland fanns ett spel som man kunde dra upp båten med.

Enmänningen var den minsta av de havsgående fiskebåtarna. Längden är 3,9-4,5 meter och bredden 1,3-1,5 m. Båten är byggd påsamma sätt som de större sniporna. Riggen består av ett storsegel och en fock. Båtarna användes vid fiske nära kusten och till jakt på sjöfågel och säl.

Tvåmänningen är uppbyggd på samma sätt som tremänningen. Båten hade endast två tofter för rodd. Längden är 5,5-6,5 meter och bredden 1,5-1,8 m. Riggen består av storsegel och aktersegel samt fock. Tvåmänningen var den vanligaste fiskebåten på Gotland och användes vid alla slag av fiske. Båten var även den vanligaste lotsbåten.

Tremänningen kallas även för "storbåten" och är 7-8 meter lång och 1,8-2,0 m bred. Antal bord är vanligen sju och båten har en besättning på 3 eller 4 man. I tremänningen finns tre tofter för rodd, nämligen framtuft, en milltuft och en baktuft. För om framtuften ligger en segeltoft. Den vanligaste riggen på en tremänning är två master. I tvåmastade båtar kallades seglen storseglet och bakseglet. På tvåmastade båtar fördes toppsegel vanligen bara på stormasten. Tremänningarna seglade bra och var goda sjöbåtar. Tremänningen användes vid drivfiske av strömming och vid laxfiske. På lotsplatserna fanns förr en tremänning som gjorde tjänst i hårt väder. Riggen bestod av 2 sprisegel, fock och en eller två toppar. Spriseglen var försedda med rev.

Mer om gotländska lotsbåtar.