Hem

Hallshuk idag

Hallshuk förr

Kapellet

Hamnen

Fisket

Fyren

Lotsväsendet

Vägar och stigar

Naturen

Affärerna i Hall


Den första affären som den ser ut idag
Den första affären

Den första affären i Hall öppnades i dåvarande Matilda Westbergs fastighet (Hall Annex 2:5), nuvarande ägare är Robert Stenbom. Affären öppnades någon gång på 1890-talet och affären låg i det första huset på höger sida efter kyrkan åt Norrbysgårdarna. Affären var en filial till Fritz Kahls affärsrörelse i Kappelshamn. Affären var öppen till 1915 då den stängdes och Hulda Österdahl startade affärsrörelse i det lilla huset som i dag ägs av Gösta Johansson, (Gannarve 2:2). Huldas affär var även den filial till Fritz Kahls affärsrörelse i Kappelshamn. På vägen från kyrkan och mot Norrbysgårdarna ligger fastigheten Norrbys 3:1. Under första årtiondet på 1900-talet bodde här Maria och Karl-Oskar Friberg och de hade en liten affär här under några år. Innan de första affärerna etablerade sig på Hall gjorder Hallbornas sina inköp i Kappelshamn och Lärbro.

Hall konsumtionsförening u.p.a

Även kooperationens idéer nådde Hall där Hall konsumtionsförening u.p.a bildades och startade en affär. Föreningen kom att bli en av landets minsta konsumentföreningar men överlevde trots detta i 15 år. Den startade sin verksamheten 1920. Först höll man till i Matilda Westbergs fastighet (Hall Annex 2:5) där det tidigare varit affär under en kort period. Föreningen hade från början 33 medlemmar och det första året omsatte man 23 700 kr. Vid årets slut kunde man dela ut en enprocentig kassarabatt på inlämnade kassakvitton. I medeltal handlade kunderna för 720 kr per år.

Emil Andersson var Konsumföreningens förste föreståndare och han skötte föreningens affärer innan han i början av 1930-talet blev sjuk varvid Karl Hejdenberg fick sköta affären istället. Andersson dog 1932 varefter affären flyttade tvärs över vägen och etablerade sig på Hejdenbergs fastighet. Hejdenberg blev också den nye föreståndaren.

Butikens omsättning minskade med åren och föreningen likviderades 1936. Efter konsumtionsföreningens upphörande år 1936 fortsatte Karl Hejdenberg affärsrörelsen i egen regi till år 1950 då verksamheten avvecklades.

Konsums butiksbussar

På fastlandet hade Konsum rullande butiker, så kallade butiksbussar, redan på 1930-talet. Konsum Gotland köpte sin första butiksbuss på 1950-talet och servade östra Gotland med den. Till Fårösundsområdet köptes en ny butiksbuss 1953 sedan utökade man turerna över Fleringe, Hall, Hangvar, Othem och delar av Lärbro. Butiksbussen körde ner till Hallshuk och Hallshuksborna kunde under några år handla från den vilket var en förnämlig verklighet så länge det varade. Turerna upphörde år 1963. Under denna affärsepok från 1915 till år 1963 bodde cirka 260 personer på Hall och Hallborna hade haft möjlighet att handla inom socknen men nu var det slut.

Affären vid Gannarve

Det lilla huset på fastigheten Gannarve 2:2 blev under år 1915 förvandlad från bostad till affär. Det var Hulda Österdahl som då startade en rörelse som filial till Fritz Kahls affär i Kappelshamn. När Hulda inte orkade med affären längre såldes affären till Martin och Malin Dyplin som drev affären vidare tills de byggd ett nytt affärs- och bostadshus på andra sidan vägen, (fastigheten Gannarve 1:13). Idag ägs den gamla affärsfastigheten av Gösta Johansson. Martin och Malin Dyplin byggde år 1935 ett nytt hus på Gannarve 1:13 och inredde huset från första början till kombinerad affär och bostad. Makarna hade också en affär i Hangvar och de öppnade även café i Ireviken.

Efter några år sålde Dyplins affären vidare till Birger Vestberg När Birger Vestberg avled år 1945 övertogs affärsrörelsen av Allan Stuxberg. Ännu i slutet av 1940-talet fanns två affärer i Halls kyrkby och konkurrensen var säkert hård om de få kunderna. Sedan Karl Hejdenberg lagt ner sin affär år 1950 blev Stuxberg ensam kvar, men fick ny konkurrens när Konsums butiksbussar började köra på Hall år 1953. Butiksbussarna blev en bidragande orsak till att Stuxberg år 1959 lade ner sin affär. Efter nedläggningen av Stuxbergs affär tog det fyra år innan också Konsums butiksbussar slutade köra till Hall och Hallborna fick sedan ta sig till Kappelshamn, Hangvar eller Lärbro för att handla.