Kapellet efter invigningen 1949 Foto: Alfred Edle
Källa: Riksantikvarieämbetet