Kapellet 1945. Fotograf okänd. Fotot förvaras i kapellet.