Hallshuk fiskeläge år 1924.
Hallshuk fiskeläge år 1924.
  1. Lundbergs fastighet med bostadshus samt 2 st uthus. Ägare år 2011: Ytterborns.
  2. Ägare år 2011: Yngve och Ulla Larsson.
  3. Albertina Hejdenbergs hus - "Albertina". Ägare år 2011: Yngve och Ulla Larsson.
  4. Ägare 1924: Lundberg "Valen". Senare ägare som byggde nytt hus: Carl Hansson. Ägare år 2011: Löttigers m fl.
  5. Kapellruinen.
  6. Ägare 1924: Anna och Elof Olofsson. Ladugård (tv) och vedbod. Ägare år 2011: Brynolfs.
  7. Ägare 1924: Ellen ooch John Pettersson. Bostadshus och drängstuga. Vedbod bakom bostadshuset och ladugård intill kapellruinen. Nedanför bostadshuset stod en "kolnä" där man rökte fläsk. John Pettersson ägde även en "bikkingkulä" där man rökte böckling. Ägare år 2011: Inga-Lill Larsson och Margareta Karlsson.
  8. Strandbod tillhörig Ole Medin, Medebys. Boden revs när nya vägen byggdes.
  9. Bodar som antagligen tillhört lotsarna på Hallshuk.
  10. Bodar som tillhörde fiskarna.