Hallshuk

Välkommen till websiten om Hallshuk (Halls fiskeläge) - förr och nu

Hallshuk ligger i Halls socken på Gotlands nordligaste udde utmed Kappelshamnsvikens västra strand. Socknen ligger triangelformad med spetsen mot norr, endast triangelns baslinje i söder utgör landgräns.

Ute på den yttersta udden ligger det mäktiga hamnberget som stupar brant ner mot havet. Nedanför berget ligger den oskyddade fiskehamnen med fiskebodar på den branta strandvallen.

Hallshuk var förr en av Gotlands mest lönsamma fiskeplatser. Hit kom förutom bönder från Gotlands inland även fiskare från Visby, Stockholms skärgård och Baltikum.

Man fiskade strömming, torsk och flundra och till långt in på 1900-talet även lax.

Under fiskesäsongerna bodde man i eldbodar nedanför klippkanten. De bodar man ser i dag är redskapsbodar från senare tid. Bakom bodarna ligger den gamla gistgarden, garngården, där man hängde upp strömmingsgarn och nät på tork.

Hallshuk var lotsstation i cirka 150 år och fyren var bemannad i 50 år. Lotsstationen och fyren var viktiga, vindar och strömmar är än idag nyckfulla och ibland mycket kraftiga.

När Gotland blev svenskt år 1645 lät drottning Kristina uppföra ett kapell i Hallshuk.

På 1940-talet bodde här cirka 75 personer och de flesta sysslade med fiske. År 2018 bor här 10 personer året runt.

I dag är Hallshuk inte bara en plats för bofasta och sommarstugeägare utan också ett populärt mål för besökare.

Man vandrar gärna längs den vackra stranden och njuter av naturen. Man beundrar solnedgången i havet och utsikten från berget eller gör ett besök i Hallshuks kapell.